Přihláška

název akce a místo akce

11. ROČNÍK SVÁTKŮ ŘEMESEL A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ
Kunštát areál Panské zahrady

termín konání: 9. - 10.6.2018
účast:
přihlášku zaslat do: 30.5.2018

Podmínkou účasti je kvalitně řemeslnicky zpracované zboží výhradně vlastní výroby. Nedodržení této podmínky bude znamenat vyloučení z areálu. Přihlášku doložte fotografiemi vašeho stánku a nabízených výrobků.

2. Způsob prezentace:
3. Název firmy + adresa:
4. Kategorie:
(přiložte prosím kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiný doklad)
5. Adresa pro doručování pošty:
(není třeba vyplnit, pokud je shodná s adresou firmy)
6. Dobové kostýmy:
7. Vlastní stánek:
8. Elektrická přípojka (před akcí nutno předložit revizi spotřebiče)
10. Uvedené řemeslo vykonávám:
11. CELODENNÍ POPLATEK ZA PRODEJNÍ MÍSTO:
  • 1200,- Kč za 1 den u prodejců s nabídkou a prodejem veškerých potravin.
  • 600,- Kč za 1 den u řemeslníků při rozměru stánku do 3m délky x 2m šířky, každý další metr + 200,- Kč za 1den
  • 300,- Kč za zapůjčení a postavení stánku organizátorem

Domovy pro osoby s mentálním a tělesným postižením, chráněné dílny, odborná učiliště a školy neplatí žádný poplatek za místo. Poplatek bude inkasován při příjezdu do areálu. Žádáme o označení stánku a vyvěšení živnostenského listu.

Přijetí Vaší přihlášky bude potvrzeno mailem. Účast na akci musí být po celou dobu trvání, prodejní stánek musí být připraven v den konání do 9.00 hodin, úklid prodejního místa a nájezdu aut do areálu Panské zahrady lze zahájit až po ukončení doprovodného programu. Při pozdním zaslání přihlášky negarantujeme účast na akci !!!!

Kontakt:
Hana Vošlajerová
Email: hvoslajerova@svatkyremesel.cz
Mobil: +420 722 971 764
www.svatkyremesel.cz

Řemesla v Kunštátě, z.s.
Rudecká 94, 679 72 Kunštát