Bronislava Trepešová - Dekorativní perník

Bronislava Trepešová Dekorativní perník

Tel.: 605 424 598

E-mail: bronkatrepesova@gmail.com

Inspiraci jsem si brala od několika věhlasných mistryň perníkářek a studovala jsem historii tohoto řemesla v Evropě a hlavně u nás v Čechách.

Po několika letech práce v tomto oboru jsem složila zkoušku a byla přijata do cechu perníkářů.

Uskutečnila jsem několik výstav, pořádám kurzy kde učím ,,perníkařit" zájemce z řad laické i odborné veřejnosti.