Alexandra Kaňovská z Dubňan

Alexandra Kaňovská z Dubňan Výroba keramiky

Paní Alexandra Kaňovská se již od 70. let minulého století věnuje výrobě keramiky. Za svou práci v oboru výroby fajáns, kopií zlidovělé, novokřtěnecké a habánské fajáns, obdržela titul v roce 2013. Dílna, kterou založila v roce 1980 společně s manželem, produkuje jak kopie fajánsí, tak vlastní tvary, u nichž dekory navazují na tradiční výrobu fajánsí na Moravě. Paní Kaňovská rovněž vytváří kopie novokřtěneckých i zlidovělých fajánsí. Výrobky jsou například talíře, misky, džbánky, lahve na víno, zvonky a další užitná i dekorativní keramika.

Fotogalerie