Info pro účastníky

Organizační pokyny k 15. ročníku
Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě,

které se uskuteční dne 8. – 9. 6. 2024 v prostorách Panské zahrady v Kunštátě

Pořadatel: Řemesla v Kunštátě, z.s.

1. Dopravní obslužnost:

2. Poplatky:

Celodenní poplatek za prodejní místo:

3. Pokyny pro prodejce:

4. Pokyny pro stánky s občerstvením a stánky s otevřeným ohněm:

5. Informace o akci:

Veškeré informace jsou uvedeny na adrese: www.svatkyremesel.cz nebo na našem facebookovém profilu „Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní“.

V rámci bezpečnosti návštěvníků a ochrany nově zrekonstruovaného areálu Panské zahrady musí být zajištěno dodržování níže uvedených omezení:

V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

Kontakty

V případě technických problémů kontaktujte: Robert Vichta 776 853 704

První pomoc: 155
Hasiči: 150
Policie ČR : 158

Dopravní značení – příjezd k Panské zahradě – parkoviště